Burgerschap bij 14-jarigen. Vlaanderen in internationaal perspectief. Vlaams eindrapport van de International Civic and Citizenship Education Study

De Groof, Saskia Franck, Eva Elchardus, Mark Kavadias, Dimokritos
(2012)