ICCS 2022 National Report- Serbia

Nacionalni Izveštaj o Rezultatima Međunarodnog Istraživanja o Građanskom Obrazovanju i Učešću u Modernom Društvu
Ranđelović, Branislav Đukić, Danijela Trbojević, Tanja Zrnić, Srđan Marković, Bojana
Scripta International (2023)