ICCS 2022 National Report - Sweden

Kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos årskurs 8-elever i ett internationellt perspektiv
Skolverket (2023)