Skolēnu pilsoniskā izglītība Latvijā un pasaulē

Starptautiskā pētījuma IEA ICCS 2009 pirmie rezultāti
Čekse, Ireta Geske, Andrejs Grīnfelds, Andris Kangro, Andris
(2010)