Enemmän iloa oppimiseen

Neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen
Kupari, Pekka Sulkunen, Sari Vettenranta, Jouni Nissinen, Kari
Jyväskylän yliopistopaino (2012)