Framgang, men langt fram

Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011
Grønmo, Liv Si Onstad, Torgeir Nilsen, Trude Hole, Arne Aslaksen, Helmer Borge, Inger Christin
Akademika forlag , Oslo (2012)