ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И НАГЛАСИ ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ICCS 2016
(2017)
Download2.66 MB