Het vierde leerjaar lager onderwijs in Vlaanderen

Resultaten van TIMSS 2011 in internationaal perspectief en in vergelijking met TIMSS 2003
Gielen, Sarah Bellens, Kim Belfi, Barbara Van Damme, Jan
(2012)