ICCS 2022 European Report Fact Sheet: Sweden

Svenska elevers syn på EU och framtiden
Skoverket (2024)