Mange og store utfordringer. Et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008

Grønmo, Liv Sissel Onstad, Torgeir
(2012)