Morgendagens samfunnsborgere. Norske ungdomsskoleelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS (2009)

Mikkelsen, Rolf Fjeldstad, Dag Lauglo, Jon
(2011)