Národní zpráva z Mezinárodní studie obcanské výchovy (ICCS 2009)

Soukup, Petr Staněk, Antonín Truksová, Lucia Zeipeltová, Světlana Křečková, Simona Schubert, Jan Ševců, Martina
(2010)