Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet

Kansainvälisen ICCS 2009 -tutkimuksen päätulokset
Suoninen, Annikka Kupari, Pekka Törmäkangas, Kari
Koulutuksen tutkimuslaitos , Jyväskylä (2010)