Oppijalähtöistä pedagogiikkaa etsimään

Kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen
Kupari, Pekka Vettenranta, Jouni Nissinen, Kari
(2012)