PIRLS 2011. Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv

(2012)