Резултати от участието на България в Международното изследване на уменията по четене PIRLS 2016 на учениците от 4. клас

Грамотността при четене в началния етап на образование
Мавродиева, Марина
(2019)
Download6.75 MB