Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma IEA PIRLS 2016 pirmie rezultāti par 4. klašu skolēnu lasītprasmi Latvijā un pasaulē

Ozola, Antra
Latvijas Universitāte , Riga (2017)
Download3.64 MB