TIMSS 2011

Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv
, Stockholm (2012)