TIMSS Advanced 2008

Svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i ett internationellt perspektiv
, Stockholm (2009)