TIMSS i PIRLS 2011

Osiagniecia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie miedzynarodowej
Konarzewski, Krzysztof
, Warsaw (2012)