Unge Medborgere: Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge

The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016
Huang, Lihong Ødegård, Guro Hegna, Kristinn Svagård, Vegard Helland, Tarjei Seland, Idunn
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2017)