Znanje matematike in fizike med maturanti v Sloveniji in po svetu

Japelj-Pavešič, Barbara Svetlik, Karmen Kozina, Ana Rožman, Mojca
, Ljubljana (2009)