ePIRLS 2016

Den digitala läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv
Skolverket , Stockholm (2017)
Download3.18 MB