Kunskaper, varderingar och engagemang i medborgar- , demokrati- och samhallsfragor hos svenska 14-aringar i ett internationellt perspektiv

Skolverket (2017)
Download7.34 MB