PIRLS 2016

Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv
Skolverket , Stockholm (2017)
Download3.61 MB